בית חינוך ירקון

בית חינוך ירקון

בית חינוך ירקון

ניהול

תקנון בית חינוך ירקון

מתוך כוונה ומטרה לשפר את האקלים החינוכי ואווירת הלמידה בכיתות. הוחלט על בניית תקנון ייחודי לבית הספר. התקנון מתבסס על פי כללי חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך, ונבנה בשיתוף פעולה מלא עם נציגות וועד ההורים של בית הספר.

מידעון בית חינוך ירקון

חטיבת הביניים

למידה בשעת חירום חטיבת ביניים

כל שכבה נכנסת לקישור שלה - צופה בסרטון, עונה על כמה שאלות קצרות ושולחת את הטופס - נא לדווח למחנכת על ביצוע המשימה.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA