בית חינוך ירקון

בית חינוך ירקון

בית חינוך ירקון

ניהול

מידעון בית חינוך ירקון שנה"ל תשע"ח

תקנון בית חינוך ירקון

מתוך כוונה ומטרה לשפר את האקלים החינוכי ואווירת הלמידה בכיתות. הוחלט על בניית תקנון ייחודי לבית הספר. התקנון מתבסס על פי כללי חוזרי מנכ"ל של משרד החינוך, ונבנה בשיתוף פעולה מלא עם נציגות וועד ההורים של בית הספר.

רישום לבית הספר

העשרות בשכבות ז - ח שנת הלימודים תשע"ט

פרוייקט השאלת ספרים חטיבת ביניים וחטיבה עליונה

חוברת מגמות - מידע + טופס הרשמה למקצועות הרחבה ומגמות תשע"ט

טפסי רישום לשנת הלימודים תשע"ט

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA