בית חינוך ירקון

בית חינוך ירקון

בית חינוך ירקון

ניהול

מידעון בית חינוך ירקון שנה"ל תשע"ח

תקנון בית חינוך ירקון

רישום לבית הספר

פרוייקט השאלת ספרים חטיבת ביניים וחטיבה עליונה

חוברת מגמות - מידע + טופס הרשמה למקצועות הרחבה ומגמות תשע"ט

טפסי רישום לשנת הלימודים תשע"ט

מידע לתלמידים

תהליך קבלת תלמידי ו לשנת הלימודים תשע"ט

תשלומי סל תרבות-תשעח

תשלומי הורים - שכבות ז - יב

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA